O tvrtki

Podaci o tvrtki:

Geto HOME d.o.o.
Ribnjak 16, Zagreb 10 000

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 05330602
OIB: 30113119227
Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn
Članovi društva: Martina Čurković, Kata Hipp-Rausch

Žiro račun kod
IBAN:
SWIFT/BIC:

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Martina Čurković, Kata Hipp-Rausch